Un equip orientat a la innovació

L'equip humà de Teccon Evolution està format majoritàriament per enginyers especialistes en càlcul estructural i producció. També compta amb el suport de dos arquitectes que participen en les fases de desenvolupament de Sistemes i en donar servei a clients (elaboració de projectes executius, disseny arquitectònic, etc.).

Teccon Evolution té un sistema informàtic desenvolupat específicament per al dibuix i càlcul dels seus Sistemes.
Teccon Evolution participa regularment en Programes Euopeus i Nacionals d'R + D, individualment o en concorci amb Universitats i Centres Tecnològics.

Actualment, Teccon Evolution és l'única empresa a Europa en posseir el Document d'Idoneïtat Tècnica (DITE - EOTA) per a sistemes basats en acer lleuger, que li permet la seva comercialització complint la Reglamentació Europea, garantint la tramitació d'assegurança decennal (d'especial interès en habitatges plurifamiliars).