Un sistema innovador que optimitzará el seu projecte

El Sistema TECCON® es caracteritza per una sèrie de prestacions de gran valor, tant económico com d'ús, per a tots els interessats en la millora de l'habitatge.

 • Complix amb el nou Códic Técnico Español de la Edificación.
 • El sistema construït amb Marcat CE garanteix la qualitat de l'obra

PER A L'ARQUITECTE

 • Oficina Técnica al seu servei.
 • Mesuraments i pressupost a càrrec de TECCON.
 • Cálculo i Memòria del sistema a càrrec de TECCON.
 • Prestacions del sistema assajades en laboratoris oficials (térmica, acústica, foc i impacte).
 • Possibilitat de diseñar directament amb els elements del sistema, optimitzant el projecte des del seu concepción.
 • El sistema no limita la creativitat de l'arquitecte. La flexibilitat del sistema s'adapta a les exigències del projecte.
 • Permet diferenciar-se tecnológicamente de l'oferta existent, especialment davant licitacions publiques.

PER AL PROMOTOR

 • Oferiex la tecnología más avançada i de millor qualitat/preu.
 • Garanteix un projecte executiu amb máximo detall constructiu.
 • Garanteix un major nivell de qualitat en la edificación (precisión i prestacions).
 • Les prestacions del sistema están certificades per assajos oficials dintre del DIGUES-TE (Comisión Europea).
 • Garanteix les certificacions de les Oficines de Control Técnico, sense reserves técnicas.
 • Garanteix la tramitación de l'assegurança decenal.
 • L'estalvi de temps en la ejecución del projecte permet:
  • Major rotación del capital invertit.
  • La agilización de la gestión comercial del projecte.
 • L'ocupació d'una tecnología puntera millora la imatge de la promotora i li permet diferenciar-se de la resta d'empreses dintre d'un sector on hi ha pocs factors de diferenciación.

PER AL CONSTRUCTOR

 • Redueix a una tercera parteix el temps necessari per a aixecar l'estructura de l'edifici, comparat amb la construcción convencional.
 • Simplifica la gestión de l'obra (menys elements, personal, etc.).
 • No admet errors de muntatge en obra.
 • Elements de fácil manipulación. No necessita de grúa fixa en obra.
 • Redueix riscos d'accidents laborals.
 • Disposa d'equips de muntadors del sistema homologats.
 • Construcció industrialitzada i en sec.