Empresa

TECCON és una empresa espanyola amb tecnologia puntera pròpia, en el segment de la construcció industrialitzada. Posseïx un nou sistema constructiu basat en estructura metàl·lica preparat industrialment i realitzat mitjançant components prediseñados i prefabricats. Basa la seva tecnologia en la utilització de perfils de xapa fina d'acer galvanitzat amb característiques distintes a les existents en el mercat.

TECCON participa regularment en projectes d'investigació i desenvolupament punters a Europa; fruit d'això, el Sistema TECCON ha rebut alguns dels més prestigiosos premis en innovació espanyols.

TECCON està fortament arrelada a Espanya i, actualment, està en procés d'expansió internacional.

TECCON posseïx un Departament Tècnic capaç de donar suport arreu del món, tant en fase de projecte com en obra. Compte amb un equip tècnic específicament format per a la seva activitat, compost per enginyers de camins, enginyers industrials i arquitectes.

TECCON planifica tots els projectes juntament amb els seus clients, en les fases de disseny, fabricació i muntatge en obra, de manera que s'optimitzin els recursos aportats i els resultats.