Avís legal

Els textos, imatges, sons, animacions i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat de Teccon Evolution S.L., Carrer de la Rassa, 38. Polg. Indus. Santa Ana III 08251 Santpedor, Espanya, i NIF B63107049. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Teccon Evolution S.L, salvo quan s'indiqui el contrari. Teccon Evolution S.L. es compromet, també, explícitament a mantenir tots les dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a tercers. Tots les dades que Teccon Evolution S.L recull mitjançant formularis en aquest web tenen un tractament automatitzat. Aquestes dades són facilitats voluntàriament pels mateixos interessats amb la finalitat que Teccon Evolution S.L. pugui posar-se en contacte amb ells per diferents mitjos i/o els faci arribar informació comercial i publicitària. En cap cas es destinaran aquestes dades a altres fins ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir el seu dret de baixa o modificació, ja sigui pels mitjans que el web facilita o bé per escrit a: Teccon Evolution S.L., Carrer de la Rassa, 38. Polg. Indus. Santa Ana III 08251 Santpedor, Espanya.