Una solució constructiva ràpida i sostenible

INDUSTRIALITZAT
Reducció d'equips d'industrials en obra, reducció de costos, disminució de toleràncies, control i manteniment adequats de la qualitat, rapidesa en obra.

ALTES PRESTACIONS
El Sistema, en el seu conjunt, aporta unes prestacions que garanteixen el compliment dels principals Codis d'Edificació internacionals.

SOSTENIBLE
Tot el material utilitzat és reciclat. Es treballa en sec. No es generen residus en obra. AL final de la seva vida útil el sistema permet ser desmuntat de forma ordenada, i la majoria dels seus components poden ser novament reciclats.

SEGUR
Tant pel control de qualitat exigit en fabricació dels trams verticals i horitzontals, com pel tipus de muntatge del sistema en obra, el risc de fallades és nul (factor important en projectes d'alta producció i baixa capacitació d'operaris).

FÀCIL I RÀPID
El sistema arriba prefabricat a obra. Rapidesa de muntatge. Facilita el treball a la resta de professionals de l'obra. El control de temps de muntatge per part del director d'obra és més precís.

ECONÒMIC
De mitjana, aporta un 15% de reducció en el pressupost d'estructures i tancaments, i un 40% del temps total de l'obra, respecte a sistemes convencionals. Aporta altres avantatges, variables segons sigui el promotor– constructor, en l'àrea logística i financera (major benefici per rotació de capital).

FLEXIBLE
Permet qualsevol acabat exterior (Sistema TECCON® és només l'esquelet interior).

CONTRASTAT El sistema aquesta protegit pel DITE (Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu), convalidat internacionalment.