Qualitat, rapidesa i precisió
en edificació

TECCON® - El sistema constructiu avançat modular

TECCON® és una solució ràpida i ecològica per a la construcció d'habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliares i edificis de serveis que destaca per les seves altes prestacions autoportants, la seva rapidesa de muntatge en obra i el seu excel·lent nivell de qualitat.

El sistema TECCON® es basa en una estructura de xapa fina perfilada d'acer galvanitzat (Light Steel Framing) i es compon d'un conjunt de façanes, parets interiors i forjats que arriben a l'obra premuntats i llestos per a ser instal·lats en sec sota un estricte compliment de la normativa europea i del Codi Tècnic Espanyol. TECCON® és el primer sistema constructiu basat en acer lleuger que ha obtingut el Marcat CE i el segell DICE (Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu) atorgat per EOTA (European Organisation for Technical Approval).

Per la seva condició de producte industrial, TECCON® pot ser comercialitzat en qualsevol mercat internacional.

TECCON® està respaldat per la companyia TECCON Evolution, amb presència a Espanya, Brasil i Angola, que dóna un suport t́ècnic d'alt nivell als seus clients i partners industrials.